EULA – I agree to „Server not found“

EULA not found Ето такова лицензионно споразумение на крайния потребител харесвам – за да инсталирам и ползвам plugin-a флаш плеъра на макромедиа, се съгласявам че … сървъра не е намерен! Няма проблем! Искам същата EULA и за другите продукти на Adobe, може ли, хайде де, а? А?

EULA – наистина ли имаме избор?

В съвременния окабелен и компютъризиран свят съществува невероятно разнообразие от софтуерни продукти. Почти като океан: подводни и мощни течения, бурни води и спокойни заливи, с най-различни по форма, размер и технология на придвижване плавателни съдове. И на всеки се е налага при избора на „превозно средство“, било то тромав танкер или водни ски, да натисне бутона „Съгласен“, за да се качи на борда. Но колко от нас изчитат това лицензионно споразумение, за какво всъщност става дума в него? Има още