Задавайте да/не въпроси само ако искате "да" или "не" за отговор.

Дошли сте на тази страница, защото сте задали въпрос по един от следните начини:

и сте останали изненадани при получаването на логичното "да" или "не" за отговор.

Това е Често Даван Отговор при такава изненада.

Задавайте да/не въпроси само ако искате "да" или "не" за отговор. Ако не сте искали нито "да", нито "не" като отговор, би трябвало да зададете различен въпрос.

Не задавайте Знае ли някой ... ? въпроси, освен ако наистина искате да разберете дали въобще някой знае или не.

Не задавайте Може ли някой ... ? въпроси, освен ако наистина искате да разберете дали въобще някой може или не.

Ако искате да узнаете нещо друго, задайте въпросът, чийто отговор всъщност искате.

Например:

Ако искате да знаете как да прихващате конзолния вход/изход в Win32, не питайте

отговорът на двата въпроса е или "да", или "не". Или има хора, които знаят как се прихваща конзолния вход/изход в Win32, или няма. Или някой по света може да помогне с прихващането на конзолния вход/изход в Win32, или никой не може

Вместо това задайте въпроса, чийто отговор наистина искате:

Как да прихвана конзолния вход/изход в Win32?


© Копирайт 1995-2004 Джонатан де Бойн Полърд. Превод: Марио Асенов
Това е неофициален превод на "Only ask questions with yes/no answers if you want "yes" or "no" as the answer.".

Valid XHTML 1.0!