Компютри :)

Поради различни причини, непреднамерено стечение на обстоятелствата, вчера сбрах четири (4) компютъра в къщи – личен, служебен, един за ремонт и един … хм, общ? :)

четири компютъра