Свобода, а не страх!

Свобода, а не страх

Клик върху картинката препраща към сайта на инициативата, където най-важното е обобщено кратко и ясно – няма какво повече да добавя!

http://svobodata.org

Денят е 11 октомври 2008 година.