ЕИСУЧРДА указания

Обучението по ЕИСУЧРДА беше в българо-корейския интернет център в подлеза на НДК и мина нормално. Впечатление ми направи този надпис, залепен навсякъде по бюрата до мониторите:

no legs on desk

(Редакция януари 2012 год.) Бях качил цялата информация от диска, който раздаваха. Сега е махната – заемаше излишно място и отдавна вече не е актуална.