Пак МДААР – проблеми с .NET, ЕИСУЧРДА и потребителите на системата

Непроизносимото съкращение означава „Единна информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация“. Използвания продукт е HeRMeS® на ТехноЛогика. Че имат проблеми с реализацията е едно на ръка – нищо неочаквано, щом говорим за Microsoft развойна платформа. Че работи само с IE – неприятно, но както и да е. Приемам на доверие, че хората наистина полагат усилия да се справят доколкото могат със задачата, съобразявайки се със зададените от МДААР параметри. Може би са загубили малко тренинг след златния си медал на техническия панаир Пловдив ’96 ;). А може и да нямат време и физическа възможност да се занимават с маститите си клиенти – много банки, големи (ГОЛЕМИ) промишлени, търговски, комуникационни предприятия, доста държавни структури, и не на последно място ДАИТС. И видя ли това последното отроче, неприятните асоциации са гарантирани.

Та думата ми е какво става след това. Има някакъв сървър в Бояна, има (обучени?) хора от МДААР, които да се шматкат наоколо … да го поддържат и да работят на него исках да напиша. Има и други служители, които контактуват с крайните потребители – демек определените от териториалните администрации хора, които да въвеждат информация в системата. Явно големия проблем е именно в последните. Съчиняват специално за тях инструкции, написани в стил, разбираем и за най-пропадналия индианец-блондин. Или поне такова е тяхното мнение. Но очевидно няколко десетки дни не стигат на териториалните индианци да въведат десет реда и десет цифри. Затова срока се удължава, като междувременно се разпращат още указания – последните вече къртят. Случва се и сървъра да се загуби, или да се забави, което довежда до още по-голяма веселба. Хронологично:

Инструкция за инсталиране

Основни бутони

Инструкция за създаване на йерархия

Допълнителни уакзания

Настрoйки

Enjoy :)

МДААР не се интересува от мнението на хората

Имаме си едно чудесно, прекрасно, напредничаво, активно във всякакви области Министерство на държавната администрация и административната реформа, нали, с един много зает и всестранно развит министър Николай Василев. Казал е много хубави думи по отношение приоритетите в работата на администрацията, един от които е: „Подобряване на административното обслужване“. Издадена е и Наредба за общите правила за организацията на административното обслужване. Очаква се в най-скоро време да тръгнат проверките по провинциалните администрации – представители на министерството щели да ни оценяват как обслужваме административно гражданите и бизнеса. Освен общите приказки в нормативния документ, там има и съвсем конкретни, задължителни стандарти за качество на административното обслужване, посочени в член 20, един от които е:

служителите в държавната администрация се идентифицират чрез собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори;“

Да видя как го спазват служителите в министерството му, които отговарят на тези телефони: Има още