Днес е ден на системния администратор – честито

SysAdminDay

По-здрави на всички колеги, и по-специално на Милен!

Преведен текст за добрия системен администратор, както и грубо шегаджийската една седмица от живота на системния администратор :).