Отговор на спам (непоискано съобщение) – с подобрения?

Настоящето естествено има смисъл само ако има пълна сигурност, че спама, или казано по друг начин непоисканото съобщение, е изпратено от жив човек, служител в реална българска фирма – не някой автоматизиран/зомбиран/ скрипт/бот/компютър. Та след известно ровичкане и чудене и пушене (контролирайки гнева си) съчиних и изпратих ей-тоя ферман (някои данни са редактирани):

На вниманието на персонала и ръководството на фирмата „Партнерс“ ООД

КАТЕГОРИЧНО ВИ ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ НЯМАМ НАМЕРЕНИЕ ДА КУПУВАМ ПРОДУКТИТЕ ВИ, НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ТЯХ И ОТХВЪРЛЯМ НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ОПИТВАТЕ ДА МИ ГИ ПРЕДЛАГАТЕ! (Предполагам знаете какво означава писането с големи букви.)

Не отговаряйте на това съобщение. Независимо дали сте го приели, разбрали или не, считам, че с изпращането му съм Ви уведомил и предупредил на принципа на добрата воля за първи и ПОСЛЕДЕН път.

Настоявам незабавно да премахнете ЛИЧНИЯ ми електронен адрес от Вашия пощенски списък и НЕ ЖЕЛАЯ да комуникирам с Вас по НИКАКЪВ начин, освен ако нямам юридическо-правно задължение. Това включва също „на живо“, телефон, факс, SMS, изображения, поща (хартиена), електронна поща, програми за онлайн комуникация тип ICQ, Skype, както и възможни други начини. Ако получа от Вас дори само още едно непоискано съобщение НЕЗАВИСИМО от съдържанието и формата му:

1. Ще дам възможно най-широка публичност на неадекватната, порочна, неприятна и досадна практика на фирмата Ви по всички достъпни ми комуникационни канали;
2. Като системен администратор (любител компютърджия) ще съдействам и убеждавам за нуждата от ограничаването на достъпа до сайта Ви, игнориране на изпращаната от Вас електронна поща и избягване на Вашите продукти и услуги във всички зависещи от мен мрежи, както и ще посъветвам колегите си, познатите и приятелите да направят същото;
3. Ще уведомя Вашия доставчик и хост (домакин?) спам.бг за поведението Ви и ще препоръчам да вземат адекватни мерки с цел предотвратяване на подобни Ваши действия за в бъдеще;
4. Ще предприема АКТИВНИ действия за да си получите заслуженото в съответствие със законите на Република България:

Закон за електронната търговия:

„Чл. 6. (1) Доставчик на услуги, който изпраща непоискани търговски съобщения по електронната поща без предварително съгласие на получателя, е длъжен да осигури ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано още с постъпването му при получателя.

(4) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на потребители без предварителното им съгласие.

Чл. 24. (1) Доставчик на услуги, който извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 6, ал. 1, 3 или 4, се наказва с глоба в размер от 250 до 1500 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(2) В случаите по ал. 1 на юридическото лице или едноличния търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.
(3) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер от 500 до 2500 лв., а имуществената санкция по ал. 2 – в размер от 1000 до 4000 лв.“

Закон за защита на потребителите:
Чл. 68к. Нелоялни търговски практики са и следните агресивни търговски практики:

„3. отправянето на настойчиви и непоискани търговски съобщения до потребителя по телефон, факс, електронна поща или всяко друго средство за комуникация от разстояние, освен в предвидените в закон случаи за изпълнение на договорно задължение и без да се нарушават разпоредбите на чл. 49 от този закон, на Закона за защита на личните данни и на чл. 6 от Закона за електронната търговия

Чл. 210а. За нарушение на чл. 68г, ал. 1 и 2, чл. 68ж, т. 1 – 11, 13, 15, 18 – 23 и чл. 68к, т. 3 – 6 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция, в размер от 500 до 10 000 лв.“

Асенов

––-Original Message––-

От: спам@партнерс.бг
До: моята@лична.поща

(Целият хедър на имейла тук – всичките детайли)

Тема: (спам)
Изпратено: Aug 24 ’07 21:18

Уважаеми колеги,

Информираме Ви за новите промени в програмният продукт „Спам“
2007, свързани най вече с бързодействието на продукта и множество нови справки.

За актуализациите можете да се информирате оттук: http://партнерс.спам

За повече информация за програмата и разглеждане на демо-версия: http://партнерс.спам

Настоящо развитие – модул „Обучения“ и съответстващи справки.

Дистанционна дръжка:
(телефони)

Екипът на Партнерс Ви пожелава успешен ден!

Поздрави, (Име, Фамилия)

(Адрес, поща, телефони, сайт)

Някакви идеи за подобрение на текста, или става да си го ползвам за макет? :)