Лични данни или конфликт на интереси?

Кой закон е „по-силен“, така да се каже? Този за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, или за защита на личните данни? Имам смътен спомен, че според различните видове законите се деляха на „общи“ и „специални“, или нещо такова. И ако има противоречие, специалният е по-главен, и се съобразяваме с него. Освен ако не греша :). Та, кой от двата закона е общ и кой е специален?

Интересува ме някакво юридическо тълкувание. Както от лична гледна точна, така и служебно. Преди две седмици качих на сайта на администрацията, в която работя, декларациите – моята и на колегите – едно към едно, сканирани. Така, както са изписани, без редакции.

По-късно главния секретар ми каза, че информацията за сумите на заемите и подписите били лични данни, та се наложи да редактирам и ги махнах.

Това правилно ли е? Къде трябва да е баланса, според действащата в момента нормативна уредба? Това, че съм държавен служител, значи ли, че следната информация трябва да е публична:

Задължения към кредитни или финансови институции, или към други лица на стойност над 5000 лева

Някак си ми е некомфортно, че всеки би могъл да види ипотечния ми заем, макар и без конкретната сума след редакцията, а само банката и датата на взимането. Ако се окаже, че трябва декларацията да е в нередактиран вид – щом съм държавен служител, и щом това е задължително – не ми е проблем.

Малко по-късно, моя редакция – май си отговорих на въпроса. Според този коментар по статия в mediapool.bg, закона за конфликт на интереси е специален закон, и има превес над закона за защита на личните данни. В конкретния случай поне. Така че не би трябвало да се редактира информацията в декларациите. Вече дали има промени на сроковете, на самите закони, кога някаква си парламентарна комисия ще има становище – в случая не ме интересува, поне докато не се публикува в официалния държавен вестник. А дали е редно самият подпис да е видим … това са други казуси, съвсем друга бира и тегава тема, доколко е добра или прецизна или измислена правната норма.