GPL разлики при Movable Type и WordPress

Преразказано на български с големи съкращения от тук. През октомври се очаква GPL версия на MT, наречена MTOS (Movable Type Open Cource). WordPress също е под GPL лиценз. Има една съществена разлика – Six Apart ще приема промени по кода от трети страни, само ако авторите преотстъпят правата си на Six Apart. Докато авторските права на приетите добавки в WordPress са на самият човек, написал кода. Причината е, че Six Apart държат да запазят възможността да разпространяват версия на Movable Type, която не е под GPL лиценз. В противен случай би следвало и „професионалната“ им версия да е под този лиценз – важно изискване на GPL е производните променени продукти също да са GPL. Едно от интересните последствия от това разклонение е, че Six Apart не може да позволи код от WordPress (или от който и да е GPL проект) в MTOS, докато кода от MTOS може да бъде приложен в WordPress. Не бива да се пренебрегва и вероятността по някое бъдеще време Six Apart да заяви: „От днес спираме GPL версията на Movable Type“. Това е малко вероятно да се случи с WordPress, където правата върху кода принадлежат на множество хора (50, 100?), а не на един единствен правен субект (юридическо лице).

От коментарите:

Kонцепцията „авторско право“ е шантава … (The copyright issue is crazy).

… Ползата е за WordPress, не и за MT (WordPress benefits, MT doesn’t) .